Els nostres serveis

Energies Renovables

Les energies renovables són totes aquelles que provenen d’una font natural, són recursos nets i gairebé inesgotables. Existeix una gran varietat d’energies renovables de les quals podem treure profit tals com: el sol, l’aire, aigua, biomasa…etc.

Eficiència energètica

L’eficiència energètica consisteix a reduir la quantitat d’energia requerida per proporcionar els mateixos productes i serveis, buscant la generació d’energies renovables i protegint el medi ambient. La conseqüència de l’eficiència energètica és l’estalvi energètic, que es tradueix en una major eficiència i menor consum d’energia.

La nostra botiga

Electrodomèstics, cuines, banys i petits accessoris. A la nostra botiga trobaràs tot allò que necessites. Vine a visitar-nos

Energies renovables, pensant en el futur